Janáčkova akademie múzických umění v Brně

JAMU v Brně - Organizační struktura - Knihovna


Novinky v katalogu knihovny JAMU v BrněTIP: Katalog JAMU nabízí průběžné sledování nových titulů v katalogu prostřednictvím kanálu RSS RSS

Koncert pro hoboj a malý orchestr Bohuslava Martinů a problematika interpretace jeho druhé věty / Pavlištová, Klára dis
Veřejný koncert ze dne 19. 4. 2017 / Podhola, Ivan dis
Trio Bohuslava Martinů / Pokorná, Lucie dis
Veřejný koncert ze dne 17.1.2017 a 14.3.2017 / Pavlištová, Klára dis
Cimbálové muziky a osobnosti Kyjovska / Pavluš, Antonín dis
PR v klasické hudbě / Pinknerová, Anna dis
Bachův varhanní podzim 2016 / Pinknerová, Anna dis
Big bandová angažmá Boba Mintzera a jejich vliv na umělcovu vlastní tvorbu / Podhola, Ivan dis
Franz Liszt: Koncertné etudy / Palčisková, Eva dis
Veřejný koncert ze dne 17. 5. 2017 / Palčisková, Eva dis
Naruby 2016 / Mikolášiková, Barbora dis
Záverečný koncert magisterského studia 3.2.2016 / Mirzoev, David dis
Leopold Aver a jeho odkaz / Mirzoev, David dis
Řízení rizik hudebních festivalů v ČR se zaměřením na řízení davu / Mikolášiková, Barbora dis
Veřejný koncert ze dne 17.1.2017 a 14.3.2017 / Mikhailova, Mariia dis
Eug?ne Bozza a jeho tvorba pro flétnu / Mikhailova, Mariia dis
Veřejný koncert ze dne 22. 2. 2017 / Melničák, Ľuboš dis
Interpretační problematika houslového repertoáru se zaměřením na dílo Sergeje Prokofjeva / Mynaříková, Karla dis
Hudba v židovské kultuře na přelomu 19. a 20. století ve východní Evropě / Novotná, Hana dis
Marketingová kampaň Filharmonie Brno zaměřená na děti z dětských domovů / Murasová, Lenka dis
Brněnské hudební spolky ve světle legislativních změn / Murasová, Lenka dis
Veřejný koncert ze dne 10.3.2017 / Mrázová, Marcela dis
Vibrato jako výrazový prostředek hobojisty / Mrázová, Marcela dis
Veřejný koncert ze dne 24. 4. 2017 / Novotná, Hana dis
Simona Houda - Šaturová / Maličkayová, Tereza dis
Projektová štrukturalizácia festivalu NaNook- Amateur Arts Festival / Malovaný, Richard dis
Interpretační problematika Preludia a nokturna pro levou ruku A. N. Skrjabina / Lukš, Jan dis
Absolventská role ze dne 18. března 2017 a Veřejný koncert ze dne 25. dubna 2017 / Maličkayová, Tereza dis
Béla Bartók: Smyčcové kvartety / Melničák, Ľuboš dis
Taneční prvky v Partitách BWV 825 - 830 J. S. Bacha / Marková, Pavla dis
Veřejný koncert ze dne 31.3.2017 / Lukš, Jan dis
Veřejný koncert ze dne 4. 5. 2017 / Marková, Pavla dis
Marketingové stratégie vybraných hudobných festivalov / Malovaný, Richard dis
Most / Buršová, Andrea, 1982- sng
Klein Spilka Zouhar Haas / Ensemble Opera Diversa jam2008472743
Produkce hudebních akcí pro publikum se sluchovým postižením / Kosáková, Kateřina dis
Kulturní život v Polné a okolí / Kotrbová, Eliška dis
Veřejný koncert ze dne 21. 4. 2017 / Kotrbová, Eliška dis
The Silent Prince / Kosáková, Kateřina dis
Interpretace severoněmecké varhanní literatury 17. století na české barokní nástroje / Kovář, Jiří dis