Dokumenty JAMU.

List JAMU


2018.01 - Statut JAMU.pdf   (Uložit) [1.53 MB]
2018.03 - Volební řád AS JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
2018.04 - Jednací řád AS JAMU.pdf   (Uložit) [0.19 MB]
2018.06 - Jednací řád UR JAMU.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
2018.07 - Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků.pdf   (Uložit) [0.14 MB]
2018.08 - Stipendijní řád.pdf   (Uložit) [0.18 MB]
2018.09 - Pravidla systému zajišťování kvality.pdf   (Uložit) [0.34 MB]
2018.11 - Disciplinární řád HF pro studenty.pdf   (Uložit) [0.19 MB]
2018.12 - Jednací řád UR HF JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
2018.13 - Statut DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.25 MB]
2018.16 - Jednací řád AS DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.33 MB]
2018.17 - Volební řád AS DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
2018.18 - Jednací řád UR DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.26 MB]
2018.19 - Disciplinární řád DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.39 MB]
2018.23 - Disciplinární řád JAMU.pdf   (Uložit) [0.39 MB]
2018.25 - Směrnice o doplňkových nákladech.pdf   (Uložit) [0.17 MB]
2018.26 - Směrnice FRVUČ.pdf   (Uložit) [0.25 MB]
2018.27 - Studijní a zkušební řád.pdf   (Uložit) [0.86 MB]
2018.28 - Řád habilitaního řízení a řízení ke jmenování profesorem.pdf   (Uložit) [0.33 MB]
2018.29 - Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení.pdf   (Uložit) [0.28 MB]
2018.30 - Směrnice o oceňování majetku a závazků v cizí měně.pdf   (Uložit) [0.2 MB]
2018.31 - Směrnice o nehospodářské a hospodářské činnosti.pdf   (Uložit) [0.33 MB]
2018.32 - Směrnice o zásadách pro časové rozlišení výnosů a nákladů.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
2018.34 - Směrnice o cestovních náhradách.pdf   (Uložit) [1.29 MB]
2018.37 - Směrnice o veřejných zakázkách.pdf   (Uložit) [0.33 MB]
2018.38 - Směrnice o Programové radě a hracím plánu DnO.pdf   (Uložit) [0.21 MB]
2018.39 - Vyhláška provozní řád rektorátu.pdf   (Uložit) [0.21 MB]
2018.40 - Statut HF JAMU.pdf   (Uložit) [0.6 MB]
2018.41 - Volební řád AS HF JAMU.pdf   (Uložit) [0.25 MB]
2018.42 - Jednací řád AS HF JAMU.pdf   (Uložit) [0.26 MB]
2018.44 - Směrnice o doplňkové činnnosti.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
2018.45 - Směrnice o grantech Rudolfa Firkušného.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
2018.46 - Směrnice o Ceně rektora JAMU.pdf   (Uložit) [0.1 MB]
2018.47 - Vyhláška o organizačním řádu DnO.pdf   (Uložit) [0.31 MB]
2018.49 - Směrnice o oběhu účetních dokladů - opr.čísl.pdf   (Uložit) [0.43 MB]
2018.50 - Směrnice o ochraně osobních údajů.pdf   (Uložit) [0.32 MB]
2019.01 - Směrnice o vnitřním kontrolním systému.pdf   (Uložit) [0.22 MB]
2019.02 - Počátek AR 2019-2020.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
2019.03 - Směrnice Kariérní řád.pdf   (Uložit) [0.2 MB]
2019.04 - Směrnice o Fondu rozvoje výzkumné činnosti.pdf   (Uložit) [0.17 MB]
2019.05 - Poplatky AR 2019-2020.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
2019.07 - Vyhláška HF jednací řád oborových rad.pdf   (Uložit) [0.23 MB]
2019.10 - Směrnice o poskytování příspěvku zaměstnancům
JAMU na penzijní připojištění se státním příspěvkem.pdf
  (Uložit) [0.18 MB]
2019.12 - Statut oborových rad HF.pdf   (Uložit) [0.18 MB]
2019.13 - Statut oborové rady DF.pdf   (Uložit) [0.35 MB]
2019.14 - Vyhláška Knihovny knihovní řád.pdf   (Uložit) [0.56 MB]
2019.15 - Vyhláška DF jednací řád oborové rady.pdf   (Uložit) [0.28 MB]
2019.16 - Směrnice o Knihovní radě.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
2019.17 - Vyhláška Nakladatelství organizační řád.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
2019.18 - Směrnice o ediční činnosti.pdf   (Uložit) [0.26 MB]
2019.19 - Vyhláška Knihovny organizační řád.pdf   (Uložit) [0.19 MB]
2019.20 - Vyhláška DF o ediční činnosti.pdf   (Uložit) [0.22 MB]
2019.21 - Vyhláška HF o ediční činnosti.pdf   (Uložit) [0.23 MB]
2019.22 - Směrnice o specifickém vysokoškolském výzkumu.pdf   (Uložit) [0.37 MB]
2019.23 - Vyhláška DnO provozní řád.pdf   (Uložit) [0.36 MB]
2019.24 - Směrnice o Mezinárodním evaluačním panelu.pdf   (Uložit) [0.29 MB]
2019.25 - Výše ubytovacího stipendia 1.UO AR 2019-2020.pdf   (Uložit) [0.08 MB]
2019.26 - Vyhláška R organizační řád.pdf   (Uložit) [0.44 MB]
2020.01 - Počátek AR 2020-2021.pdf   (Uložit) [0.13 MB]
2020.02 - Směrnice pro organizaci a zabezpečení BOZP a PO.pdf   (Uložit) [0.92 MB]
2020.03 - Směrnice o jednotném vizuálním stylu.pdf   (Uložit) [0.28 MB]
2020.04 - Výše ubytovacího stipendia 2.UO AR 2019-2020.pdf   (Uložit) [0.24 MB]
2020.05 - Vnitřní mzdový předpis.pdf   (Uložit) [0.54 MB]
2020.06 - Poplatky AR 2020-2021.pdf   (Uložit) [0.28 MB]
Dormientes
Zrušeno
Dokumenty JAMU.


  Dokumenty *.PDF vyžadují naistalovaný Acrobat Reader