Dokumenty JAMU.

List JAMU


LJ 01.2018 - Statut JAMU.pdf   (Uložit) [1.53 MB]
LJ 03.2018 - Volební řád AS JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
LJ 04.2018 - Jednací řád AS JAMU.pdf   (Uložit) [0.19 MB]
LJ 06.2018 - Jednací řád UR JAMU.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
LJ 07.2018 - Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků.pdf   (Uložit) [0.14 MB]
LJ 08.2018 - Stipendijní řád.pdf   (Uložit) [0.18 MB]
LJ 09.2018 - Pravidla systému zajišťování kvality.pdf   (Uložit) [0.34 MB]
LJ 10.2018 - Výše ubytovacího stipendia 1.UO AR 2017-2018.pdf   (Uložit) [0.08 MB]
LJ 11.2018 - Disciplinární řád HF pro studenty.pdf   (Uložit) [0.19 MB]
LJ 12.2018 - Jednací řád UR HF JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
LJ 13.2018 - Statut DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.25 MB]
LJ 14.2018 - Počátek AR 2018-2019.pdf   (Uložit) [0.08 MB]
LJ 15.2018 - Poplatky.pdf   (Uložit) [0.11 MB]
LJ 16.2018 - Jednací řád AS DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.33 MB]
LJ 17.2018 - Volební řád AS DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
LJ 18.2018 - Jednací řád UR DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.26 MB]
LJ 19.2018 - Disciplinární řád DF JAMU.pdf   (Uložit) [0.39 MB]
LJ 20.2018 - Výše ubytovacího stipendia 2.UO AR 2017-2018.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
LJ 22.2018 - Vnitřní mzdový předpis.pdf   (Uložit) [0.43 MB]
LJ 23.2018 - Disciplinární řád JAMU.pdf   (Uložit) [0.39 MB]
LJ 24.2018 - Odměny z DPP a DPČ.pdf   (Uložit) [0.27 MB]
LJ 25.2018 - Směrnice o doplňkových nákladech.pdf   (Uložit) [0.17 MB]
LJ 26.2018 - Směrnice FRVUČ.pdf   (Uložit) [0.25 MB]
LJ 27.2018 - Studijní a zkušební řád.pdf   (Uložit) [0.86 MB]
LJ 28.2018 - Řád habilitaního řízení a řízení ke jmenování profesorem.pdf   (Uložit) [0.33 MB]
LJ 29.2018 - Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení.pdf   (Uložit) [0.28 MB]
LJ 30.2018 - Směrnice o oceňování majetku a závazků v cizí měně.pdf   (Uložit) [0.2 MB]
LJ 31.2018 - Směrnice o nehospodářské a hospodářské činnosti.pdf   (Uložit) [0.33 MB]
LJ 32.2018 - Směrnice o zásadách pro časové rozlišení výnosů a nákladů.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
LJ 33.2018 - Výše ubytovacího stipendia 3.UO AR 2017-2018.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
LJ 34.2018 - Směrnice o cestovních náhradách.pdf   (Uložit) [1.29 MB]
LJ 35.2018 - Směrnice FRVČ.pdf   (Uložit) [0.19 MB]
LJ 36.2018 - Směrnice o specifickém vysokoškolském výzkumu.pdf   (Uložit) [0.22 MB]
LJ 37.2018 - Směrnice o veřejných zakázkách.pdf   (Uložit) [0.33 MB]
LJ 38.2018 - Směrnice o Programové radě a hracím plánu DnO.pdf   (Uložit) [0.21 MB]
LJ 39.2018 - Vyhláška provozní řád rektorátu.pdf   (Uložit) [0.21 MB]
LJ 40.2018 - Statut HF JAMU.pdf   (Uložit) [0.6 MB]
LJ 41.2018 - Volební řád AS HF JAMU.pdf   (Uložit) [0.25 MB]
LJ 42.2018 - Jednací řád AS HF JAMU.pdf   (Uložit) [0.26 MB]
LJ 43.2018 - Výše ubytovacího stipendia 1.UO AR 2018-2019.pdf   (Uložit) [0.11 MB]
LJ 44.2018 - Směrnice o doplňkové činnnosti.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
LJ 45.2018 - Směrnice o grantech Rudolfa Firkušného.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
LJ 46.2018 - Směrnice o Ceně rektora JAMU.pdf   (Uložit) [0.1 MB]
LJ 47.2018 - Vyhláška o organizačním řádu DnO.pdf   (Uložit) [0.31 MB]
LJ 48.2018 - Směrnice o poskytování příspěvku zaměstnan
cům JAMU na penzijní připojištění se státní podporou.pdf
  (Uložit) [0.18 MB]
LJ 49.2018 - Směrnice o oběhu účetních dokladů.pdf   (Uložit) [0.49 MB]
LJ 50.2018 - Směrnice o ochraně osobních údajů.pdf   (Uložit) [0.32 MB]
LJ01.2019 - Směrnice o vnitřním kontrolním systému.pdf   (Uložit) [0.38 MB]
Zrušeno
Dokumenty JAMU.


  Dokumenty *.PDF vyžadují naistalovaný Acrobat Reader