Dokumenty JAMU.

Projekty/2005


Projekt_č_119-2005_Plné_uplatnění_navazující
cho_magisterského_studia_Dramatická_umění.pdf
  (Uložit) [0.13 MB]
Projekt_č_120-2005_Podpora_realizace_bakalářského_studia_uvedených_oborů.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
Projekt_č_121-2005_Zkvalitnění_a_rozvoj_výuky_v_n
avazujícím_magisterském_a_doktorském_programu.pdf
  (Uložit) [0.12 MB]
Projekt_č_122-2005_Příprava_dlouhodobého_záměru.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
Projekt_č_123-2005_Mobilita_studentů.pdf   (Uložit) [0.1 MB]
Projekt_č_124-1-2005_Evropské_studijní_jednotky_JAMU_v_rámci_BCES.pdf   (Uložit) [0.13 MB]
Projekt_č_124-2-2005_Příprava_paralelního_doktorského_programu_v_angličtině.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
Projekt_č_124-2005_Podpora_informačního_syst
ému_využitím_multimediálních_technologií.pdf
  (Uložit) [0.12 MB]
Projekt_č_662-2005_Příprava_paralelního_navazujícího_magist
erského_studijního_programu_vybraných_oborů_v_angličtině.pdf
  (Uložit) [0.13 MB]
Projekt_č_663-2005_Zkvalitnění_a_rozvoj_výuky_v_n
avazujícím_magisterském_a_doktorském_programu.pdf
  (Uložit) [0.13 MB]
Projekt_č_664-1-2005_Vybavení_laboratoří_a_roz
voj_moderních_výukových_technologií_na_JAMU.pdf
  (Uložit) [0.18 MB]
Projekt_č_664-2005_Plné_využití_ECTS_a_bezplatné_vydávání_Dodatku_k_diplomu.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
Seznam_rozvojových_projektů_řešených_na_JAMU_v_roce_2005.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
Dokumenty JAMU.


  Dokumenty *.PDF vyžadují naistalovaný Acrobat Reader