Dokumenty JAMU.

Projekty/2006


Projekt_102a582_Plné_uplatnění_transformovaného_st
udijního_programu_Divadelní_umění_a_jeho_rozvoj.pdf
  (Uložit) [0.16 MB]
Projekt_103_583_Plné_uplatnění_transformovaného_stud
ijního_programu_Hudební_umění_a_jeho_další_rozvoj.pdf
  (Uložit) [0.17 MB]
Projekt_104_Rozvoj_UIS_a_využívání_multimediálních_technologií_na_JAMU.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
Projekt_105_Mezinárodní_mobility_a_zahraniční_stáže_studentů_JAMU.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
Projekt_106_Zvyšování_jazykové_úrovně_pedagogů_JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
Projekt_107_Zavedení_kombinované_formy_bakalářského_oboru_Divadlo_a_výchova.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
Projekt_108_Rozvoj_a_hodnocení_magisterského_a_doktorského_stud
ijního_programu_Hudební_umění-příprava_evaluace_v_rámci_AEC.pdf
  (Uložit) [0.16 MB]
Projekt_109_Zvyšování_jazykové_úrovně_admin
istrativního_a_technického_aparátu_JAMU.pdf
  (Uložit) [0.15 MB]
Projekt_2089_Mobilita_studentů_a_pedagogů_Ateli
éru_výchovné_dramatiky_Neslyšících_DIFA_JAMU.pdf
  (Uložit) [0.15 MB]
Projekt_491_BCES_Mezinárodní_mistrovské_interpretační_ku
rzy_a_Mezinárodní_festival_vysokých_divadelních_škol.pdf
  (Uložit) [0.17 MB]
Projekt_492_Festivaly_a_přehlídky_AMU_a_JAMU.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
Projekt_581_Zapojení_HF_do_činnosti_mezinárodní_organizace_AEC.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
Projekt_584_Rozvoj_UIS_o_další_části.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
Projekt_585_Příprava_na_získání_certifikátu_Diploma_Supplement_Label.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
Dokumenty JAMU.


  Dokumenty *.PDF vyžadují naistalovaný Acrobat Reader