Dokumenty JAMU.

Vnitřní_předpisy


Disciplinární_řád_pro_studenty_JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
Jednací_a_volební_řád_JAMU.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
JŘUR-Jednací_řád_Umělecké_rady-účinnost_od_16.3.2007.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
Řád_výběrového_řízení_pro_obsazování_míst_akademickýc
h_pracovníků_a_některých_dalších_zaměstnanců_JAMU.pdf
  (Uložit) [0.17 MB]
S-Statut 2012 - ucinnost od 1.5.2012.pdf   (Uložit) [0.29 MB]
S-Statut-účinnost od 1.1.2010.pdf   (Uložit) [0.24 MB]
SaZŘ - Studijní a zkušební řád JAMU - účinnost 15. 4. 2010.pdf   (Uložit) [0.4 MB]
SŘ-Stipendijní řád JAMU - účinnost od 1.2.2008.pdf   (Uložit) [0.16 MB]
VaJŘ AS-Volební a jednací řád Akademického senátu JAMU-účinnost od 1.5.2009.pdf   (Uložit) [0.09 MB]
VMP-Vnitřní mzdový předpis-platnost 25.5.2017, účinnost 1.6.2017.pdf   (Uložit) [0.72 MB]
VMP-Vnitřní mzdový předpis-účinnost od 1.4.2015.pdf   (Uložit) [0.4 MB]
Stipedijní řád-formuláře
Dokumenty JAMU.


  Dokumenty *.PDF vyžadují naistalovaný Acrobat Reader