Dokumenty JAMU.

Vnitřní_směrnice


SČR-Směrnice_o_časovém_rozlišení_výnosů_a_nákladů_na_JAMU.pdf   (Uložit) [0.2 MB]
SES - Směrnice pro provoz edičního střediska - od 1.8.2016.pdf   (Uložit) [0.32 MB]
SKŘ - Kariérní řád JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
SKurz - Směrnice o oceňování finančního ma
jetku a závazků vyjádřených v cizí měně.pdf
  (Uložit) [0.19 MB]
Směrnice č. 2.2010 o podpoře výzkumné, vývojové a inovační činnosti.pdf   (Uložit) [0.98 MB]
Směrnice_č_ 7-2005_o_ přiznání_ ubytovacího_stipendia.pdf   (Uložit) [0.09 MB]
Směrnice_č_6-2005_pro_činnost_interního_auditu.pdf   (Uložit) [0.32 MB]
Směrnice_interního_auditu.pdf   (Uložit) [0.17 MB]
Směrnice_o_pravidlech_provozu_počítačové_sítě_JAMU.pdf   (Uložit) [0.14 MB]
Směrnice_pro_zveřejňování_údajů_na_úředních_deskách_JAMU.pdf   (Uložit) [0.12 MB]
Směrnice_rektora_JAMU-průběh_řízení_ke_jme
nování_profesorem_na_Umělecké_radě_JAMU.pdf
  (Uložit) [0.07 MB]
Směrnice_rektora_k_přijímacímu_řízení_na_akademický_rok_2
004-2005_v_navazujícím_magisterském_studijním_programu.pdf
  (Uložit) [0.13 MB]
SNHČ - Směrnice o nehospodářské a hospodářské činnosti.pdf   (Uložit) [0.31 MB]
SoGRF - Směrnice o grantech Rudolfa Firkušného.pdf   (Uložit) [0.05 MB]
SPH-Směrnice_o_pravidlech_hospodaření_JAMU.pdf   (Uložit) [0.22 MB]
SPPK - Směrnice o provozu projektové kanceláře.pdf   (Uložit) [0.05 MB]
SVVI - Směrnice o využití výsledků VVI.pdf   (Uložit) [0.06 MB]
Úplné_znění_směrnice_o_vnitřní_kontrolní_činnosti_a_vyřizování_stížností_na_JAMU.pdf   (Uložit) [0.15 MB]
Oběh_účetních_dokladů
SBOZPaPO
SCN-Směrnice o cestovních náhradách
SCR - Směrnice o ceně rektora
SDN - Směrnice o doplňkových nákladech
SFRVUČ
SPP-Směrnice o penzijním připojištění
SSM-Směrnice_o_správě_majetku
SSV-Smernice_o_specifickem_vyzkumu
SVKS-Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU
SVZ-Směrnice o veřejných zakázkách
SZSGS-Smernice_o_zasadach_studentske_grantove_souteze
Dokumenty JAMU.


  Dokumenty *.PDF vyžadují naistalovaný Acrobat Reader