Dokumenty JAMU.


Akreditace
Divadelní fakulta
2005
Prodloužení akreditace MgA
Příloha 2a, popisy předmětů základu oborů, Dc
Činoherní režie
Divadelní dramaturgie
Divadelní manažerství
Divadlo a výchova
RTDS
Scénografie
Příloha 2b, popisy předmětů osobní specializace, Dc
Prodloužení akreditace PhD
Příloha 2, popisy předmětů, Dc
Rozšíření akreditace BcA a MgA
Příloha 2a, popisy předmětů BcA, Dc
Příloha 2b, popisy předmětů MgA, Dc
Společné přílohy k žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace DiFa JAMU
Příloha 1a Pedagogové v pracovním úvazku od 0,7 - tabulka G
Příloha 1b Pedagogové v pracovním úvazku pod 0,7 - tabulka H
Příloha 2 Materiální a technické zabezpečení SP
Příloha 3 Finanční zabezpečení SP
Příloha 5 Výroční zpráva
Příloha 6 Dodatek k diplomu
Studijní předpisy
2011
akreditace DaV
BcA kombinované
D anotace predmetu
odborné předměty
pedagogická praxe
pedagogika a psychologie
G personalni zabezpeceni
BcA prezenční
D anotace predmetu
doporucene
cizi_jazyky
dilny_a_projekty
filozofie_estetika_literatura_kritika_film
historie_teorie_a_praxe_divadla
media
pohyb
odborné předměty
pedagogická praxe
pedagogika a psychologie
vyberove a volitelne
G personalni zabezpeceni
MgA kombinované
D anotace predmetu
odborné předměty
pedagogická praxe
G personalni zabezpeceni
MgA prezenční
D anotace predmetu
doporucene
cizi_jazyky
dilny_a_projekty
filozofie_estetika_literatura_kritika_film
historie_teorie_a_praxe_divadla
media
pohyb
odborné předměty
pedagogická praxe
vyberove a volitelne
G personalni zabezpeceni
pedagogika a psychologie
anotace předmětů
kombinované studium
pedagogická praxe
pedagogika a psychologie
prezenční studium
pedagogická praxe
pedagogika a psychologie
pedagogové
SZZ pedagogika, psychologie, didaktika DV
akreditace TP
MgA kombinované
D anotace predmetu
odborné předměty
pedagogická praxe
pedagogika a psychologie
volitelné předměty
G personalni zabezpeceni
pedagogika a psychologie
anotace předmětů
pedagogická praxe
pedagogika a psychologie
pedagogové
SZZ pedagogika, psychologie
2012
Činoherní herectví
Činoherní režie
Divadelní dramaturgie
Divadelní manažerství
Doktorské studium
HODNOCENÍ NA DIFA
hodnoceni_vyuky_jazyku
priloha2_hodnoceni_Marta
SWOT_analyza
Muzikálové herectví
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Scénografie
Světelný design
Hudební fakulta
2005
DSP-prodloužení
Navazující MgA-prodloužení
Prodloužení všechny obory
Rozšíření kytara
Personální dotazníky
Katedra bicích nástrojů
Katedra cizích jazyků
Katedra dechových nástrojů
Katedra hudebních a humanitních věd
Katedra klávesových nástrojů
Katedra kompozice a dirigování
Katedra strunných nástrojů
Katedra zpěvu a operní režie
Sylaby
akreditace Da
akreditace- Katedra dechových nástrojů
akreditace- Katedra strunných nástrojů
akreditace-Katedra bicích nástrojů
akreditace-Katedra hudebních a humanitních věd
akreditace-Katedra klávesových nástrojů
akreditace-Katedra kompozice a dirigování-dir
akreditace-Katedra kompozice a dirigování-komp
akreditace-Katedra zpěvu a operní režie
akreditace-MgA angličtina
akreditace-MgA francouzština
akreditace-MgA italština
akreditace-MgA němčina
MgA Kytara
osobní specializace
2012
Formuláře
G
Sylaby předmětů
Katedra bicích nástrojů - KBN
Katedra cizích jazyků - KCJ
Katedra dechových nástrojů - KDN
Katedra hudebních a humanitních věd - KHHV
B - povinně volitelné
C - volitelné
Katedra klávesových nástrojů - KKN
Cembalo
Duchovní hudba
Klavír
Varhany
Katedra kompozice a dirigování - KKD
Dirigování
Kompozice
Katedra operní režie a hudebního manažerství - KORM
Hudební manažerství
Operní režie
Katedra strunných nástrojů - KSN
Kytara
Katedra zpěvu - KZP
Certifikat
Documents
Faculty of Music
Theatre Faculty
Dokumenty - Divadelní fakulta
Dlouhodobý záměr
Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti DIFA 2011-2015
Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti DIFA 2016-2020
Klauzury_a_projekty
Rozpočet DIFA
Výroční zprávy
zpravy o cinnosti
zpravy o hospodareni
Dokumenty - Hudební fakulta
Dlouhodobý záměr
Výroční zprávy
Etický kodex
Formuláře
BOZP a PO
Hodnocení pracovních rizik
Cestovní náhrady
Oběh účetních dokladů
Penzijní připojištění
Správa majetku
Studentská grantová soutěž
Veřejné zakázky
Vnitřní kontrolní systém
FRVUC
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Kolektivní smlouva
List JAMU
Dormientes
Zrušeno
Poskytnute informace
Projekty
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Závěrečné zprávy rozvojových projektů
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rozpočet a střednědobý výhled
Návrh rozpočtu a plnění rozpočtu
2016
2017
2018
2019
2020
Rozpočet a střednědobý plán
2017
2018
2019
2020
Strategický_záměr
Archív
Výroční_zprávy_hospodaření
Výroční_zprávy_o_činnosti
Dokumenty JAMU.


  Dokumenty *.PDF vyžadují naistalovaný Acrobat Reader